Euphoria Well-Being

Euphoria Well-Being

Over ons

Euphoria Well-Being is een organisatie die zich heeft gespecialiseerd in het verzorgen van beweeg activiteiten binnen de zorg en welzijnssector. Voor speciale doelgroepen, dit zijn voornamelijk minderheden in de samenleving, hieronder valt sport met mensen met een beperking, senioren, kinderen in krachtwijken. Trainers van Euphoria Well-Being verzorgen beweeg, yoga en dansprojecten op maat met een maatschappelijke insteek. Naast deze speciale doelgroepen verzorgen de meeste trainers in het team van Euphoria ook nog lessen op dans of sportscholen.

Onze missie: 

Een bijdrage leveren aan het welbevinden van de mens. Kwaliteit van het leven van zoveel mogelijk mensen verbeteren door gebruik van dans, beweging en coaching.

Euphoria Well-Being richt zich op het verminderen van de psychische en lichamelijke klachten van mensen door middel van preventie, beweegactiviteiten, en coachingstechnieken.

Door een breed scala aan activiteiten aan te bieden is er voor iedereen een activiteit die bij hem of haar past. Vraag naar een beweegaanbod op maat of vraag naar de groepslessen in heel Zuid-Limburg.

Team Euphoria: 8 gedreven trainers die workshops, trainingen, incidenteel of structureel lessen verzorgen en het beweegaanbod komen ondersteunen.